Έξυπνη Πόλη

Υπηρεσίες έξυπνης πόλης

Η εφαρμογή TRISOME έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανή  να στεγάσει οποιαδήποτε έξυπνη υποδομή – λειτουργικότητα παρέχει μία πόλη. Η διεπαφή του χρήστη μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα στα πλαίσια της περιοχής σας προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες ένα εύκολο τρόπο χρήσης των έξυπνων υπηρεσιών.