Εμπορικός σύλλογος

Εμπορικός Σύλλογος

Με την εφαρμογή TRISOME εφαρμόζεται η οριοθέτηση του ανοιχτού εμπορικού κέντρου μιας περιοχής. Παρέχεται ένας εναλλακτικός τρόπος προβολής των καταστημάτων – επιχειρήσεων μιας περιοχής ο οποίος οδηγεί σε  υγιείς ανταγωνισμό  μεταξύ τους. Ο χρήστης του συστήματος θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να  ενημερώνεται σχετικά με τις εμπορικές παροχές μιας περιοχής. Ενώ, ο εμπορικός σύλλογος θα έχει πλέον την ικανότητα να ελέγχει τις  επιχειρείς – καταστήματα που υπάγονται σε αυτόν.

Καταστήματα  

Η εφαρμογή TRISOME αποτελεί ένα εργαλείο στα χεριά του εκάστοτε  καταστηματάρχη με το οποίο μπορεί να προβάλει την επιχείρηση του, κάνοντας την πιο ελκυστική , ανταγωνιστική και κερδοφόρα, με την δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ικανή να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με νέα προϊόντα -υπηρεσίες,  προσφορές και στοιχεία του καταστήματος.